MÛSZAKI-, BIZTONSÁGTECHNIKAI SZAKÉRTÕ,
OKTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
, napja

www.komariko.hu | komariko@komariko.hu | tel./fax.: 06-34-339-712


Az 1993. évi XCIII. törvényben foglaltak szerint "A munkátató felelõs az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért." Ebben az összetett mûszaki, egészségügyi, jogi feladatok ellátásában tudunk hatékony támogatást nyújtani.


Több mint tí­z év tapasztalatával, széleskörû munka- és tûzvédelmi szolgáltatásokkal állunk rendelkezésére. Cégünk vállalkozások, egyéni vállalkozók munkavédelmi és tûzvédelmi feladatainak megszervezésével, a szükséges dokumentumok elkészítésével, valamint az ezzel kapcsolatos tevékenységekkel foglalkozik. Naprakész elméleti szaktudásunk, széleskörû gyakorlati tapasztalatunk valamint folyamatosan fejlesztett technikai hátterünk a garancia arra hogy az általunk elvégzett munka és annak dokumentációja az Európai Unió elvárásainak is megfeleljen.


Szolgáltatásaink:
  • Targoncák, daruk, gépjármûre szerelhetõ emelõszerkezetek, személyemelõk és egyéb emelõ berendezések idõszakos biztonsági felülvizsgálata, üzembehelyezése
  • Emelõgép kezelõi tanfolyamok szervezése, lebonyolí­tása
  • Munkavédelmi dokumentumok elkészí­tése (egyéni védõeszköz juttatás, munkavédelmi szabályzat, stb.)
  • Munkabiztonsági szakértõi tevékenységek végzése
  • Munkabalesetek kivizsgálása
  • Kockázatértékelés elkészítése
  • Gépek munkabiztonsági felülvizsgálata és üzembehelyezése
  • Munka- és tûzvédelmi oktatás
  • Tûzvédelmi Szabályzat készítés az Országos Tûzvédelmi Szabályzat (OTSZ) elõírása szerint
  • Tûzriadó Terv számí­tógéppel készí­tett formában, minden fontos tûzvédelmi és menekülési útvonalak jelölésével

Ne várja meg a munkavédelmi ellenõrzést! Tegyen meg mindent a balesetek megelõzésért és az esetleges bí­rságok elkerüléséért! Rugalmas megoldásokat kí­nálunk, eseti megbí­zás, illetve megbí­zásos jogviszony keretében.