MŰSZAKI-, BIZTONSÁGTECHNIKAI SZAKÉRTŐ,
OKTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
, napja

www.komariko.hu | komariko@komariko.hu | tel./fax.: 06-34-339-712


Az 1993. évi XCIII. törvényben foglaltak szerint "A munkátató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért." Ebben az összetett műszaki, egészségügyi, jogi feladatok ellátásában tudunk hatékony támogatást nyújtani.


Több mint tí­z év tapasztalatával, széleskörű munka- és tűzvédelmi szolgáltatásokkal állunk rendelkezésére. Cégünk vállalkozások, egyéni vállalkozók munkavédelmi és tűzvédelmi feladatainak megszervezésével, a szükséges dokumentumok elkészítésével, valamint az ezzel kapcsolatos tevékenységekkel foglalkozik. Naprakész elméleti szaktudásunk, széleskörű gyakorlati tapasztalatunk valamint folyamatosan fejlesztett technikai hátterünk a garancia arra hogy az általunk elvégzett munka és annak dokumentációja az Európai Unió elvárásainak is megfeleljen.


Szolgáltatásaink:
  • Targoncák, daruk, gépjárműre szerelhető emelőszerkezetek, személyemelők és egyéb emelő berendezések időszakos biztonsági felülvizsgálata, üzembehelyezése
  • Emelőgép kezelői tanfolyamok szervezése, lebonyolí­tása
  • Munkavédelmi dokumentumok elkészí­tése (egyéni védőeszköz juttatás, munkavédelmi szabályzat, stb.)
  • Munkabiztonsági szakértői tevékenységek végzése
  • Munkabalesetek kivizsgálása
  • Kockázatértékelés elkészítése
  • Gépek munkabiztonsági felülvizsgálata és üzembehelyezése
  • Munka- és tűzvédelmi oktatás
  • Tűzvédelmi Szabályzat készítés az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) előírása szerint
  • Tűzriadó Terv számí­tógéppel készí­tett formában, minden fontos tűzvédelmi és menekülési útvonalak jelölésével

Ne várja meg a munkavédelmi ellenőrzést! Tegyen meg mindent a balesetek megelőzésért és az esetleges bí­rságok elkerüléséért! Rugalmas megoldásokat kí­nálunk, eseti megbí­zás, illetve megbí­zásos jogviszony keretében.