MŰSZAKI-, BIZTONSÁGTECHNIKAI SZAKÉRTŐ,
OKTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
, napja

www.komariko.hu | komariko@komariko.hu | tel./fax.: 06-34-339-712

Emelőgép felülvizsgálat


Cégünk több mint tíz éve foglalkozik emelőgépek felülvizsgálataival.Tapasztalt szakembereink a helyszínre történő kiszállással:

- elvégzik a szükséges vizsgálatokat,

- elkészítik a vizsgálatról a jegyzőkönyvet,

- összeállítják az emelőgépek jogszabályokban előírt dokumentumait

- tanácsot adnak az üzemeltetéssel kapcsolatos biztonsági kérdésekbenA 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról kimondja:


3. Az üzemeltető kötelezettségei


Az emelőgép üzemeltetője:
 • 3.1. köteles gondoskodni a jelen szabályzatban, a vonatkozó nemzeti szabványokban, valamint az emelőgép dokumentációban foglaltak végrehajtásáról;
 • 3.2. köteles az emelőgép, üzembe helyezéséről, a teherfüggesztő eszközök használatba vételéről, rendeltetésszerű használatáról, biztonságos állapotának megőrzéséről, az időszakos vizsgálatról és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről gondoskodni;
 • 3.3. az emelőgép a teherfüggesztő eszköz minden, az e szabályzatban, illetőleg a nemzeti szabványok szerinti okmányát az emelőgép, illetőleg a teherfüggesztő eszköz kiselejtezéséig köteles megőrizni különösen:
    - az időszakos vizsgálatok eredményeit, dokumentálását,
    - a karbantartási munkák, a fődarab-, a kötél-, a horog- és a lánccserék előírás szerinti bizonylatait, tanúsítványait, emelőgép naplóit,
    - az egyműbizonylatú teherfüggesztő eszközök bizonylatait;
    - szerelői nyilatkozatot;
 • 3.4. köteles az emelőgép, a teherfüggesztő eszköz üzemeltetési dokumentációját, nyilvántartását naprakészen vezetni és azokat az emelőgép selejtezéséig megőrizni;
 • 3.5. köteles gondoskodni arról, hogy az emelőgép használati utasítása - az emelőgép kiselejtezéséig - az emelőgép kezelő rendelkezésére álljon;
 • 3.6. az e szabályzatban meghatározott feladatait, felelősségét és az ezzel összefüggő hatáskörét csak írásban ruházhatja át az irányítása alá tartozó megfelelő műszaki képesítésű személy(ek)re (pl. emelőgép ügyintéző), vagy e tevékenységre szakosodott szervezetre, illetőleg emelőgép szakértőre;
 • 3.7. gondoskodik az emelőgép, valamint a teherfüggesztő eszköz rendeltetésszerű használatáról, illetőleg használaton kívül, előírás szerinti tárolásáról;
 • 3.8. köteles az ütemterv szerinti időszakos vizsgálatok és a javítások idejére az emelőgép üzemeltetését felfüggeszteni;
 • 3.9. az időszakos vizsgálatok eredményeit köteles figyelembe venni és a szükséges intézkedéseket megtenni;
 • 3.10. gondoskodik arról, hogy az emelőgép kezelő a vonatkozó jogszabály szerint képesített személy legyen, az emelés irányító és a kötöző a munkájához szükséges ismereteket elsajátítsa;
 • 3.11. az emelőgéppel kapcsolatos üzemeltetői tapasztalatokat és üzembiztonsággal kapcsolatos eseményeket köteles írásban rögzíteni vagy rögzíttetni emelőgép naplóban, valamint e feljegyzéseket megőrizni.
 • 3.12. az emelőgép megfelelő biztonságos állapotáról, ideértve az előző pontokban foglaltakat is - ettől eltérő írásbeli megállapodás hiányában - az emelőgép tulajdonosa köteles gondoskodni.