MŰSZAKI-, BIZTONSÁGTECHNIKAI SZAKÉRTŐ,
OKTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
, napja

www.komariko.hu | komariko@komariko.hu | tel./fax.: 06-34-339-712

Jogszabályok


Az alábbiakban megpróbáltuk összeszedni a munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat. Arra törekszünk, hogy listánk teljes és aktuális legyen, de a jogszabályok folyamatos változásai miatt ezt nem tudjuk garantálni. Ha talál olyan jogszabályt, amely kimaradt a listánkból, kérjük jelezze a komariko@komariko.hu e-mail címünkön. Segítségét előre is köszönjük.
Igyekszünk az itt felsorolt jogszabályokat pdf formátumban közvetlenül letölthetővé tenni, kapacitásunk határai miatt csak fokozatosan tudjuk ezt biztosítani.

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről


1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről


1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről, és tűzoltóságról.


2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról


5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról


33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről


89/1995 (VII.14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról


27/1995 (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról


50/1999 (XI.3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről


3/2002 (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről


2/1998 (I.26.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről


25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről


65/1999 (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről


8/2002 (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról


54/2014 (XII.5.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról


30/1996 (XII.26.) BM rendelet a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről


4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről


290/2007. (X. 31.) Kormány rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról


16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról (Új gépdirektíva, hatályos 2010.01.01-től)


2006/42/EK IRÁNYELVE (2006. május 17.) a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás) (Új gépdirektíva, hatályos 2010.01.01-től)


További joganyagok


További EK direktívák