MŰSZAKI-, BIZTONSÁGTECHNIKAI SZAKÉRTŐ,
OKTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
, napja

www.komariko.hu | komariko@komariko.hu | tel./fax.: 06-34-339-712

Munkavédelem


Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről-ben (továbbiakban MvT) foglaltak szerint "A munkátató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért."


Ha Önnek legalább 1 fő alkalmazottja van, akkor a Mvt. hatálya Önre is vonatkozik. Ebben az esetben néhány kötelezettség mindenképpen tartozik Önre.
A felügyeletek szabálysértési bírságot, 50.000-10.000.000. Ft-ig terjedő munkavédelmi bírságot alkalmazhatnak a követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben.
Ezen kívül a TB. egy esetleges gyógykezelés és a rokkant nyugdíj költségeit is követelheti Öntől. A munkavédelmi követelmények, ismerete és betartása sok kellemetlenségtől és súlyos bírságoktól kímélheti meg. Ezen teendők nagy része munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

A legfontosabb követelmények:

  • az alkalmazottak részére munkavédelmi oktatást kell dokumentáltan tarta(t)ni
  • a munkahelyi kockázatértékelést és a dokumentációját elvégeztetni
  • ha veszélyes anyagokat is használ, akkor a tevékenység ÁNTSZ-hez történő bejelentésén túl el kell végeztetni a vegyi anyagok kockázatainak becslését
  • új vagy használt gépet vásárol, azok munkavédelmi üzembe helyezését Önnek kell írásban elrendelni
  • az üzembe helyezett munkaeszközöket Önnek általában ötévente felül kell vizsgáltatnia
  • a munkavállalók egyéni védőeszközök juttatási rendjéről szabályzatot kell készíttetni
  • 2004. május elseje óta minden munkáltatónak a munkavédelmi szakfeladatok ellátására ki kell jelölnie valakit (létszámtól és a tevékenység veszélyességi osztályától függően munkavédelmi szakképzettséggel kell rendelkeznie)
  • ha mindezek ellenére mégis bekövetkezik Önnél egy baleset, azt Önnek be kell jelenteni, kivizsgálni, és nyilvántartásba venniTermészetesen a fenti felsorolás nem teljeskörű. Amennyiben szeretné igénybe venni szolgáltatásainkat, a helyszíni kiszállás és egy előzetes szemle után személyesen tudjuk megbeszélni Önnel a szükséges teendőket.