MÛSZAKI-, BIZTONSÁGTECHNIKAI SZAKÉRTÕ,
OKTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
, napja

www.komariko.hu | komariko@komariko.hu | tel./fax.: 06-34-339-712

Szolgáltatásaink

  • Targoncák, daruk, gépjármûre szerelhetõ emelõszerkezetek, személyemelõk és egyéb emelõ berendezések idõszakos biztonsági felülvizsgálata, üzembehelyezése

  • Munkavédelmi dokumentumok elkészí­tése (egyéni védõeszköz juttatás, munkavédelmi szabályzat, stb.)

  • Munkabiztonsági szakértõi tevékenységek végzése

  • Munkabalesetek kivizsgálása

  • Kockázatértékelés elkészítése

  • Gépek munkabiztonsági felülvizsgálata és üzembehelyezése

  • Munka- és tûzvédelmi oktatás

  • Tûzvédelmi Szabályzat készítés az Országos Tûzvédelmi Szabályzat (OTSZ) elõírása szerint

  • Tûzriadó Terv számí­tógéppel készí­tett formában, minden fontos tûzvédelmi és menekülési útvonalak jelölésével