MŰSZAKI-, BIZTONSÁGTECHNIKAI SZAKÉRTŐ,
OKTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
, napja

www.komariko.hu | komariko@komariko.hu | tel./fax.: 06-34-339-712

TűzvédelemMunkáltató tűzvédelmi kötelezettségei:A gazdálkodóknak, ha ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén illetve a kereskedelmi szálláshelyeken Tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük

A Tűzvédelmi szabályzat mellékleteként a 30/1996 (XII.6.) BM rendeletben meghatározottak szerint Tűzriadó Tervet kell készíteni a következő esetekben:
  • a művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális létesítményekre;
  • azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő   tartózkodhat;
  • kereskedelmi szálláshelyre;
  • az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben   50 főnél több személy tartózkodhat.
  • a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő
  • tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m2-nél nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre.


A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

A fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a tűz- és robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben megfelelő szervezetettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról

A legalapvetőbb tűzkockázati elemek értékelése a 54/2014 (XII.5.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) alapján kötelező, amelynek a legfontosabb eleme a létesítmények tűzveszélyességi osztályba sorolása.

Bizonyos munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező alkalmazottat foglalkoztathat.

Gondoskodnia kell a kézi tűzoltókészülékek és tűzi-vízcsapok, időszakos felülvizsgálatáról.