MÛSZAKI-, BIZTONSÁGTECHNIKAI SZAKÉRTÕ,
OKTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
, napja

www.komariko.hu | komariko@komariko.hu | tel./fax.: 06-34-339-712

TûzvédelemMunkáltató tûzvédelmi kötelezettségei:A gazdálkodóknak, ha ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt mûködtetnek, a fokozottan tûz- és robbanásveszélyes besorolás esetén illetve a kereskedelmi szálláshelyeken Tûzvédelmi szabályzatot kell készíteniük

A Tûzvédelmi szabályzat mellékleteként a 30/1996 (XII.6.) BM rendeletben meghatározottak szerint Tûzriadó Tervet kell készíteni a következõ esetekben:
  • a mûvelõdési, oktatási, egészségügyi és szociális létesítményekre;
  • azokra a létesítményekre, amelyekben egy tûzszakaszon belül több, mint 300 fõ   tartózkodhat;
  • kereskedelmi szálláshelyre;
  • az olyan idõszakos vagy állandó jelleggel üzemelõ zenés szórakozóhelyekre, ahol egy idõben   50 fõnél több személy tartózkodhat.
  • a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag elõállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elõ
  • tûzveszélyes osztályba tartozó anyag elõállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m2-nél nagyobb alapterületû építményre és szabadtérre.


A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetõleg a munkavégzésben részt vevõ családtagjai tûzvédelmi oktatásról és rendszeres továbbképzésérõl, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tûzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése elõtt elsajátítsák, a tûz esetén végzendõ feladataikat megismerjék.

A fokozottan tûz- és robbanásveszélyes, a tûz- és robbanásveszélyes, valamint a tûzveszélyes tûzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben megfelelõ szervezetettel, tûzvédelmi szakképesítéssel rendelkezõ személlyel, illetõleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tûzvédelem biztosításáról

A legalapvetõbb tûzkockázati elemek értékelése a 54/2014 (XII.5.) BM rendelet Az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) alapján kötelezõ, amelynek a legfontosabb eleme a létesítmények tûzveszélyességi osztályba sorolása.

Bizonyos munkakörökben csak tûzvédelmi szakvizsgával rendelkezõ alkalmazottat foglalkoztathat.

Gondoskodnia kell a kézi tûzoltókészülékek és tûzi-vízcsapok, idõszakos felülvizsgálatáról.